Open Studio's 2012

Een kunstenaar en een stad zijn op velerlei manieren met elkaar verweven. Waar ligt de aantrekkingskracht van een stad voor de praktijk van een kunstenaar? Waar stoot de kunstenaar op de grenzen van de stad? Hoe gaat een stad in zijn verschillende beleidsdomeinen om met de aanwezigheid van kunstenaars?

 

Uit deze spanningsvelden willen NICC en Studio Start bruikbare instrumenten opdiepen ter versterking en ondersteuning van een stedelijk en geïntegreerd kunsten- en kunstenaarsbeleid.

 

Daarom slaan NICC en Studio Start in 2012 de handen in elkaar en presenteren op zondag 9 september. 'Open Studio's 2012' , de eerste atelierroute in Antwerpen die de aanwezigheid van professionele kunstenaars en creatieve ondernemers in kaart brengt.

 

Tegelijkertijd praten we met experten, beleidsmakers en publiek over de rol en het belang van een kunstenaarswerkruimte in een stedelijke omgeving en presenteren we een bundeling van inspiratieteksten rond het thema “de kunstenaar en de stad” in de vorm van een publicatie.

 

 

 

 

 

Studioroute

Meer dan 150 professionele beeldende kunstenaars en creatieve ondernemers stellen de deuren van hun werkruimte open voor het publiek.

 

Bezoekers kunnen zelf een parcours samenstellen aan de hand van stadsplan en website en zo de veelheid en diversiteit aan kunstenaarswerkruimtes en artistieke praktijken in stad Antwerpen ontdekken.

 

Infopunten:

- Centraal infopunt, De Coninckplein 21, 2060 Antwerpen: bar, fietsen, stadsplan

- Infopunt Haantjeslei 60-66, 2000 Antwerpen: fietsen, stadsplan

- Infopunt Merksem: Ridder Van Parijsstraat 18: fietsen, stadsplan

- Infopunt Berchem: Generaal Drubbelstraat 107: fietsen, stadsplan

Symposium

MEANING OF THE STUDIO, over de rol en het belang van de kunstenaarswerkruimte in een stad

Voorafgaand aan de studioroute bediscussiëren experten, beleidsmakers en publiek de rol en het belang van de kunstenaarswerkruimte in een stad.

Met o.a. Gideon Boie, Luc Deleu, Hans Karssenberg, Job Koelewijn, Karl Philips

Moderatie: Chantal Pattyn

10u-12u
Auditorium Permeke Bibliotheek
De Coninckplein

 

Karl Philips, kunstenaar

Karl Philips is met zijn 25 lentes één van die zeldzame jonge kunstenaars waarvoor het engagement geen dode letter is. In de brede traditie van heel wat voorgangers maakt hij kunst waarin militant engagement een “vrije” uitweg vindt in de wereld van de kunst. Karl Philips wil verder bouwen aan “menswaardige” alternatieven voor huisvesting - zelf leefde en leeft hij in een omgebouwde camper - en dan zien hoe hij zijn kunde op alle vlak kan inzetten voor de medemens aan de zijlijn.

Voor het symposium MEANING OF THE STUDIO stelt hij zijn visie op de hedendaagse kunstenaarswerkruimte voor aan de hand van zijn laatste project dat tot 8 september te zien is bij ASAP Foundation. Op zoek naar een mobiele werkplek koos Philips voor de aanschaf van een voormalig LunaPark. Deze kermisattractie bouwt hij om tot een atelier, een symbiose tussen een pragmatische kermisattractie en een professionele werkplaats. Een werksite die hij kan plaatsen en verplaatsen naar de omgeving waar zijn artistieke activiteit dat vereist. Het terugnemen van de buitenruimte, het niet raken van de ondergrond, een nieuw platform, level als het ware, de band vertrekt op tournee voor onbepaalde duur.

Gideon Boie, BAVO

Gideon Boie leidt het cultureel onderzoeks- en bemiddelingsbureau BAVO en is docent Architectuurkritiek aan Sint-Lucas Gent/Brussel. BAVO is een onafhankelijk onderzoeksbureau gespecialiseerd in de politieke dimensie van kunst, architectuur en planning, opgericht in 2002 en gevestigd in Rotterdam, Brussel en Pretoria.  BAVO wordt geleid door de architecten-filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels die beide architectuur (Sint Lucas Gent) en filosofie (Erasmus Universiteit Rotterdam) studeerden waarna ze enkele jaren onderzoek verrichtten aan de Theory Department van de Jan van Eyck Academie in Maastricht.


Luc Deleu, kunstenaar

°1944, Duffel, leeft en woont in Antwerpen
Luc Deleu is architect en kunstenaar. Hij studeerde en de doceerde aan het St Lucas in Brussel. In 1970 startte hij het bureau Top Office op met als doel het onderzoek en bevraging van de rol van architectuur en urbanisme in een globale samenleving. Daarnaast ontwikkelde Luc Deleu een beeldend oeuvre bestaande uit gigantische sculpturen vervaardigd uit containers. Projecten waren o.a. te zien in Rossi Contemporary, Brussel, 2010; Van Abbemuseum, Eindhoven, 2012; David Roberts Art Foundation Fitzrovia, London, 2010; Centro de Arte Contemporaneo Wilfredo Lam, Havana, 2009.

Job Koelewijn, kunstenaar

In 1984 raakte hij zwaar gewond bij een verkeersongeval en besloot na zijn herstel kunstenaar te worden. De daaropvolgende jaren zijn een zoektocht naar meer levensverdieping. Zijn werk bestaat uit installaties, foto's, objecten en multiples. In veel van zijn werken doet Koelewijn een beroep op meerdere zintuigen. Zo maakt hij bijvoorbeeld gebruik van babypoeder, inhalatiezalf, ijs of bouillonblokjes om zich uit te drukken. In 1996 had Koelewijn een expositie genaamd Twee openingen in de Fons Welters galerie in Amsterdam. Voor het kunstwerk The world is my oyster hakte hij in een muur van de galerie een gat ter grootte van een voetbaldoel, waarbij de toeschouwer de tuin van de buren van de galerie kon bekijken.


Hans Karssenberg, Stipo

Stipo is als interdisciplinair team, actief in ontwikkeling van steden, wijken en regio's. Ze zijn opgericht uit passie voor sterke steden en sterke samenlevingen. Stipo benadert  de stad als geheel en verbinden ruimtelijke, sociale, en economische en culturele strategie. 

Publicatie

"De Kunstenaar en de Stad"

 

Een (online) bundeling van inspiratieteksten ter versterking van een actueel stedelijk en geïntegreerd kunsten- en kunstenaarsbeleid.

 

Met bijdrages van o.a. Vlaamse Bouwmeester, Miek De Kepper (Locus), Stella Lohaus, Hilde Plas (VVSG), Dennis Tyfus, Benjamin Verdonck, Hans Karssenberg (STIPO) en Liene Aerts

 

Op 9 september stelt NICC een publicatie voor over de wisselwerking tussen kunstenaars en stad. Meer specifiek zal deze publicatie inzoomen op de mogelijke potenties van een verhoogde interactie tussen de beeldende kunstenaars en een stedelijke overheid.

 

De stad als artistieke habitat

een interview met beeldend kunstenaar en acteur Benjamin Verdonck door Carmen Van Cauwenbergh

 

Waar ligt de aantrekkingskracht van een stad voor de praktijk van een kunstenaar? En waar stoot de kunstenaar op de grenzen van de stad? Benjamin Verdonck is beeldend kunstenaar, theatermaker en auteur. De politieke context en de narrativiteit van de stad en zijn inwoners vormen de basis van zijn werk, zowel in de theaterzaal als in de publieke ruimte. 

 

Download als pdf

 

Kunst heeft iets magisch maar is geen toverspreuk 

tekstbijdrage door Katrien Laenen, artistiek coördinator Vlaamse Bouwmeester

 

De Vlaamse Bouwmeester en zijn team van de ‘kunstcel’ streven naar een duurzame architecturale én artistieke invulling van de openbare ruimten in onze steden. Om te vermijden dat kunstwerken als UFO’s neerdalen maar wel degelijk ingebed raken in de lokale context, wordt een intensief samenwerkingsproces met alle betrokken partijen doorlopen. De kunstenaar neemt in dit proces een fundamentele plaats in. 

 

Download als pdf

 

Investeren in stedelijke onder- en bovenbouw

dubbelinterview met Stella Lohaus en Dennis Tyfus door Lotte De Voeght

 

Voormalige galeriste Stella Lohaus en kunstenaar Dennis Tyfus leveren al jarenlang, elk op hun eigen manier, een zeer waardevolle bijdrage aan het artistieke leven in Antwerpen. Ze doen hun ding, geheel onafhankelijk van de politieke en culturele beslissingen van de stad. In dit interview wijzen ze op de hiaten in het stedelijke cultuurbeleid en dragen ze enkele constructieve suggesties naar voor. 

 

Download als pdf

 

 

Naar een nieuw lokaal cultuurbeleid

tekstbijdrage door Hilde Plas i.s.m. Miek De Kepper

 

De geplande vereenvoudiging van het Vlaamse bestuurlijke landschap heeft ook consequenties voor de structurele ondersteuning van de professionele kunstinstellingen. Meer autonomie en verantwoordelijkheid zal vanaf 2013 naar de gemeente- en stadsbesturen gaan. Een doordacht complementair beleid wordt de grote uitdaging om het Vlaamse kunstenbeleid en de lokale doelstellingen zinvol op elkaar af te stemmen.

 

Download als pdf

 

 

Studioruimte en/of studiomoment

tekstbijdrage door Liene Aerts

 

Het mythische atelier werd eeuwenlang gezien als kraamkamer van de beeldende kunsten. Sinds het ‘post-studio’-tijdperk aanbrak, vond er een evolutie plaats van de fysieke naar de ‘mentale’ studio en trok de kunstenaar de stad in. Toch blijft in de hedendaagse kunstenaarspraktijk ook het tastbare, afgebakende atelier onmisbaar. Een bredere invulling van het studiobegrip dringt zich op. 

 

Download als pdf

 

 

 

Broedplaatsenbeleid Amsterdam

tekstbijdrage door Hans Karssenberg

 

Denken vanuit ketens wordt steeds belangrijker in de creatieve kenniseconomie. In Amsterdam worden ateliers voor beeldende kunstenaars daarom vanaf nu meer ingeschakeld in strategische clusters van bredere creatieve ‘broedplaatsen’.

 

Download als pdf

Kunstenaars toon

Rachel Agnew
Philip Aguirre
Nick Andrews
Michiel Alberts
Sophie Anson
Carla Arocha
Charif Benhelima
Guillaume Bijl
Koen Broucke
Fia Cielen
Tine Colen
Willem Corten
Cel Crabeels
Sergio De Beukelaer
Amélie de Brouwer
Peter De Cupere
Eva De Leener
Luc Deleu
Daniel Dos Santos
Arpaïs Du Bois
Jan Fabre
Wouter Feyaerts
Kris Fierens
Kris Gevers
Chris Gillis
Harry Heirmans
Oscar Hugal
Debby Huysmans
Gary Leddington
Tom Liekens
Ives Maes
Werner Mannaers
Sarah Marks
Michèle Matyn
Rufus Michielsen
Warre Mulder
Maryam Najd
Nadia Naveau
Tinka Pittoors
Florence Raats
Stéphane Schraenen
Lieven Segers
Boy en Erik Stappaerts
Mark Swysen
Luc Tuymans
Dennis Tyfus
Joris Van de Moortel
Dirk Van der Eecken
Wouter Van der Hallen
Els Vanden Meersch
Anne-Mie Van Kerckhoven
Benjamin Verdonck
Leon Vranken
Veronik Willems
Cindy Wright
Hans Wuyts
Stijn Yperman
projecten Studio Start:
Studio Start - Appelstraat
Studio Start - Gijzelaarstraat
Studio Start - Haantjeslei
Studio Start - Hertstraat
Studio Start - Klappeistraat
Studio Start - Kloosterstraat
Studio Start - Ridder Van Parijsstraat
Studio Start - De Wolkammerij
AIR Antwerpen

Plan


→ Grotere kaart


Ontworpen door indianen